Агрохімічний аналіз грунту

Наша компанія надає послуги по агрохімічному дослідженню полів.
Агрохімічний аналіз грунту дозволяє оптимізувати технологію вирощування культур, істотно зменшити витрати насіння, добрива, пестицидів, регуляторів росту.
За результатами дослідження ви отримаєте вичерпну і достовірну інформацію про хімічний склад грунту, а також його фізико-механічні показники. Ця інформація надасть уявлення про родючість грунту.
По результатам аналізу можливе визначене оптимальне співвідношення елементів живлення, а також професійні рекомендації щодо обрання форми добрив і правильності їх внесення.
Крім того, стає можливим створення електронної карти поля для точного землеробства.

Пакети послуг по аналізу грунту

БАЗОВИЙ

Макроелементи:
1. азот N;
2. фосфор P;
3. калій K;

Визначення в грунті органічної речовини:
гумус, %;

фізико-механічні показники:
5. обмінна кислотність, рН;

6. засоленість, ЕС.

РОЗШИРЕНИЙ

макроелементи:
1. азот N;
2. фосфор P;
3. калій K;

мезоелементи:
4. кальцій Са;
Са
5. сірка S;
Mg
6. магній Mg;

мікроелементи:
7. цинк Zn;
8. мідь Cu
9. марганець Mn
10. залізо Fe.

визначення в грунті органічної речовини:
гумус, %;

фізико-механічні показники:
1. обмінна кислотність
кислотність, рН;
2. засоленість,
засоленість ЕС
ЕС;
3. гідролітична кислотність;
4. сума ввібраних основ.